Opdrachtgever

Niet alle bedrijven en particulieren betalen hun rekening binnen de gestelde termijn. Soms gebeurt dat uit nonchalance, soms zeer bewust. Deurwaarderskantoor Busscher weet hoe met uw debiteuren om te gaan. Wij kennen alle denkbare problemen en zijn uitstekend in staat om u te adviseren over het voorkomen van lang openstaande rekeningen en andere problemen met debiteuren.

Onze werkwijze
Na ontvangst van de incasso-opdracht wordt de debiteur door ons aangemaand voor het factuurbedrag, eventuele renten en incassokosten. Indien onmiddellijke betaling volgt naar aanleiding van onze sommatie en ingebrekestelling, ontvangt u van ons binnen een week na betaling de afrekening van het factuurbedrag en de rente.

Blijft de debiteur ook na aanmaning van ons in gebreke dan bestaat de mogelijkheid tot dagvaarding van de debiteur over te gaan voor de rechter. U beslist dit zelf. Wanneer wij er niet in slagen een vordering buiten de rechter om te incasseren en u besluit om niet tot rechtsmaatregelen over te gaan, dan ontvangt u van ons een nota voor de gemaakte kosten en sluiten wij de zaak.

Comments are closed.